Monthly Archives: gener 2013

En un país que cada vegada és  més evident que les persones no són la prioritat, Nacions Unides demana al govern espanyol que respecti els drets i la dignitat de les persones migrants en situació irregular.  Prioritzant la lluita contra el racisme, l’atur i els problemes d’habitatge, la situació dels CIEs, els sol.licitants d’asil que es troben atrapats a Ceuta i Melilla, menors no acompanyats i victimes de tracta, els treballs irregulars, els desallotjaments de les naus de Poblenou, etc.

Curiosament no diu res sobre negar el dret a la salut a les persones immigrants que és també una vulneració dels drets humans de les persones migrants. Però amb tot, benvingudes les recomanacions de l’ONU i l”‘estirada d’orelles” al govern central que ha decidit que la seva política migratòria traspassi una línia vermella rera una altra.

http://bit.ly/T2qZcQ

Anuncis

Sobren les raons per tancar els CIEs

Interessant documental sobre diferents testimonis que han estat internats al CIE de Zona Franca i realten les condicions infrahumanes en que es viu.

%d bloggers like this: